ร่วมเป็นอาสาสมัครกาชาด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
ในการส่งต่อความช่วยเหลือ
และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในนาม
“อาสาสมัครกาชาด” 

ผ่านมือถือผ่านเว็บไซต์

ข้อมูลอาสาสมัครเบื้องต้น

วิธีการใช้งาน Application อาสาสมัครกาชาด

Application อาสาสมัครกาชาด มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ขอเชิญประชาชนที่มีจิตอาสา มีเวลา พร้อมช่วยเหลือสังคม เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสภากาชาดไทย ในนาม "อาสาสมัครกาชาด" เพื่อมาเป็นกำลังสำคัญในการส่งต่อความช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "อาสาสมัครกาชาด" ผ่าน App Store และ Google Play ลงทะเบียนและเลือกเข้าร่วมทำกิจกรรมอาสาสมัครกับเราได้เลย หากท่านพบปัญหาการใช้งาน ...

มารู้จักอาสาสมัครกาชาดกันเถอะ

>>งานอาสาสมัครกาชาดคืออะไร? “งานอาสาสมัคร” คือ งานที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความสมัครใจ ด้วยเจตจำนงของผู้ทำเองโดยมิได้ถูกบังคับ หรือ มิได้หวังผลตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้กับส่วนรวม ทั้งการให้ในรูปของวัตถุเช่น เงินทอง สิ่งของ เครื่องใช้ และการให้ในรูปของกำลังกาย กำลังความคิด เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น >>อาสาสมัครกาชาดคือใคร? อาสายุวกาชาด คือ เยาวชน ชายและหญิง ...

ประวัติ

ประวัติสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 345 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ได้อนุมัติให้บูรณาการสำนักงานยุวกาชาด และ สำนักงานอาสากาชาด รวมเป็นสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด โดยมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานและโครงสร้างอัตรากำลังใหม่ และกำหนดให้สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการอาสาสมัครของสภากาชาดไทย เพื่อก้าวไปสู่ One Red Cross One Volunteer ...

ข่าวสารและกิจกรรม

อาสาสมัครกาชาด “โครงการอาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม” จัดกิจกรรมสอนสาธิตสอนการทำดอกรวงผึ้ง

วันที่ 11 กรกฏาคม 2567 อาสาสมัครกาชาด "โครงการอาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม" จัดกิจกรรมสอนสาธิตสอนการทำดอกรวงผึ้ง พรรณไม้ไทยประจำรัชกาลที่ 10 แก่เด็กหญิงจำนวน 35 คน ที่สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ...

การติดตามการนำความรู้ไปขยายผลตามวัตถุประสงค์ โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล

การติดตามการนำความรู้ไปขยายผลตามวัตถุประสงค์ โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล การอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล สามารถเป็นวิทยากรในการนำความรู้ และทักษะดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นอาสาสมัครที่มีจิตอาสาและพึ่งพาได้ เรื่องการปฐมพยาบาลให้กับครอบครัวและชุมชนได้ต่อ และขยายผลได้ถึง 3 มิติ มิติแรกในฐานะผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะดังกล่าวไปดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวได้ มิติที่สอง ในฐานะครูอาจารย์สามารถเป็นวิทยากรยุวกาชาดถ่ายทอดความรู้และทักษะดังกล่าวไปสู่เยาวชนในความรับผิดชอบได้ และมิติสุดท้าย ในฐานะการเป็นอาสาสมัครกาชาดสามารถนำความรู้และทักษะดังกล่าวไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนหรือจังหวัดของท่านได้จึงถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนพันธกิจของสภากาชาดไทย" ...

คณะอาสาสมัครกาชาดไทยเชื้อสายอินเดีย จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เปราะบาง จ.กาญจนบุรี

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะอาสาสมัครกาชาดไทยเชื้อสายอินเดีย สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จำนวน 20 ท่าน จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เปราะบาง ณ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ โอกาสนี้มอบของขวัญ ...

คณะอาสาสมัครกาชาดมอบทุนการศึกษา

วันที่ 4 กรกฏาคม 2567 คณะอาสาสมัครกาชาดจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้ความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน จึงมีการมอบทุนการศีกษาจำนวน 35 ทุน แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนวังวน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...

อาสาสมัครกาชาดรร.ศรียาภัย สนับสนุนงาน พอ.สว. ออกตรวจสุขภาพประชาชน จ.ชุมพร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด นำอาสาสมัครกาชาดโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร จำนวน 30 คน ลงพื้นที่ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านพรุชิง ...

อาสาสมัครกาชาด “โครงการอาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม” จัดกิจกรรมสอนสาธิตสอนการทำดอกรวงผึ้ง

วันที่ 11 กรกฏาคม 2567 อาสาสมัครกาชาด "โครงการอาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม" จัดกิจกรรมสอนสาธิตสอนการทำดอกรวงผึ้ง พรรณไม้ไทยประจำรัชกาลที่ 10 แก่เด็กหญิงจำนวน 35 คน ที่สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปประดับพานพุ่มเงิน...

การติดตามการนำความรู้ไปขยายผลตามวัตถุประสงค์ โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล

การติดตามการนำความรู้ไปขยายผลตามวัตถุประสงค์ โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล การอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล สามารถเป็นวิทยากรในการนำความรู้ และทักษะดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นอาสาสมัครที่มีจิตอาสาและพึ่งพาได้...

คณะอาสาสมัครกาชาดไทยเชื้อสายอินเดีย จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เปราะบาง จ.กาญจนบุรี

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะอาสาสมัครกาชาดไทยเชื้อสายอินเดีย สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จำนวน 20 ท่าน จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เปราะบาง ณ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ โอกาสนี้มอบของขวัญ ของใช้ในครัวเรือน ข้าวสาร อาหารแห้งให้กับชาวบ้าน 400 คน...

คณะอาสาสมัครกาชาดมอบทุนการศึกษา

วันที่ 4 กรกฏาคม 2567 คณะอาสาสมัครกาชาดจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้ความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน จึงมีการมอบทุนการศีกษาจำนวน 35 ทุน แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนวังวน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ngg...

อาสาสมัครกาชาดรร.ศรียาภัย สนับสนุนงาน พอ.สว. ออกตรวจสุขภาพประชาชน จ.ชุมพร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด นำอาสาสมัครกาชาดโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร จำนวน 30 คน ลงพื้นที่ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านพรุชิง ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อสนับสนุนงานตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน...

กิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคดวงตา อวัยวะ ร่างกาย เดือนมิถุนายน 2567

อาสาสมัครกาชาด ปฏิบัติงานออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ร่างกาย ตลอดเดือนมิถุนายน 2567 จำนวนผู้บริจาคดวงตา 220 ราย อวัยวะ 220 ราย ร่างกาย 259 ราย ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ (นานา) บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานเพลินจิต บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด(มหาชน) อาคาร...

อาสาสมัครกาชาดออกพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 สำนักงานยุวกาชาดกาชาดและอาสาสสมัครกาชาด ลงพื้นที่อบรม “การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก (Choking) ให้กับอาสาสมัครกาชาดโรงเรียนกระบุรีวิทยา 120 คน ณ ห้องประชุม โรงเรียนกระบุรีวิทยา อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยได้รับเกียรติจาก...

อาสาสมัครกาชาดมอบดอกไม้จันทน์

วันที่ 2 กรกฏาคม 2567 คณะอาสาสมัครกาชาด ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมอบดอกไม้จันทน์ แก่ผู้แทนฝ่ายกายวิภาคศาตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 500 ดอก เพื่อใช้ในงานฌาปนกิจผู้ยากไร้และผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติต่อไป [ngg src="galleries" ids="261"...

อาสาสมัครกาชาดมอบอุปกรณ์บริหารมือด้วยตุ๊กตาถุงเท้า

วันที่ 2 กรกฏาคม 2567 คณะอาสาสมัครกาชาดโครงการอาสาสมัครกาชาดช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบอุปกรณ์บริหารมือด้วยตุ๊กตาถุงเท้า แก่ผู้ป่วยเด็กจำนวนทั้งสิ้น 300 ชิ้น โดยมีหัวหน้าพยาบาลผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ประจำตึกเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกภปร.ชั้น 9 ตึกสก....

อาสาสมัครกาชาดจัดกิจกรรมสอนสาธิตสอนวิธีทำศิลปะเปลือกไข่บนกรอบรูป

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 อาสาสมัครกาชาด "โครงการอาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม" พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนายุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดจัดกิจกรรมสอนสาธิตสอนวิธีทำศิลปะเปลือกไข่บนกรอบรูป เพื่อนำไปเป็นของตกแต่งหรือจำหน่ายเป็นรายได้เสริม โดยผลงาน...

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด
1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขติดต่อ โทร. 02 252 5002 , 02 252 5003 โทรสาร. 02 252 5004