ร่วมเป็นอาสาสมัครกาชาด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
ในการส่งต่อความช่วยเหลือ
และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในนาม
“อาสาสมัครกาชาด” 

ผ่านมือถือผ่านเว็บไซต์

ข้อมูลอาสาสมัครเบื้องต้น

วิธีการใช้งาน Application อาสาสมัครกาชาด

Application อาสาสมัครกาชาด มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ขอเชิญประชาชนที่มีจิตอาสา มีเวลา พร้อมช่วยเหลือสังคม เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสภากาชาดไทย ในนาม "อาสาสมัครกาชาด" เพื่อมาเป็นกำลังสำคัญในการส่งต่อความช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "อาสาสมัครกาชาด" ผ่าน App Store และ Google Play ลงทะเบียนและเลือกเข้าร่วมทำกิจกรรมอาสาสมัครกับเราได้เลย หากท่านพบปัญหาการใช้งาน ...

มารู้จักอาสาสมัครกาชาดกันเถอะ

>>งานอาสาสมัครกาชาดคืออะไร? “งานอาสาสมัคร” คือ งานที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความสมัครใจ ด้วยเจตจำนงของผู้ทำเองโดยมิได้ถูกบังคับ หรือ มิได้หวังผลตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้กับส่วนรวม ทั้งการให้ในรูปของวัตถุเช่น เงินทอง สิ่งของ เครื่องใช้ และการให้ในรูปของกำลังกาย กำลังความคิด เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น >>อาสาสมัครกาชาดคือใคร? อาสายุวกาชาด คือ เยาวชน ชายและหญิง ...

ประวัติ

ประวัติสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 345 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ได้อนุมัติให้บูรณาการสำนักงานยุวกาชาด และ สำนักงานอาสากาชาด รวมเป็นสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด โดยมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานและโครงสร้างอัตรากำลังใหม่ และกำหนดให้สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการอาสาสมัครของสภากาชาดไทย เพื่อก้าวไปสู่ One Red Cross One Volunteer ...

ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารร่วมงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารร่วมงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31 โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกาชาด ...

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ให้กำลังใจทีมงานอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ในการ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยนอก

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ให้กำลังใจทีมงานอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ในการ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ผู้มาบริจาคโลหิต ณ ...

ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย นำทีมอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทยร่วมบรรจุชุดเครื่องกันหนาว จำนวน 1,000 ชุด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย นำทีมอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จำนวน 30 คน ร่วมบรรจุชุดเครื่องกันหนาว จำนวน ...

“อาสาสมัคร สร้างสรรค์ชุมชนรอดพ้นไข้เลือดออก” และปล่อยขบวน“อาสาสมัครกาชาด เพื่อกาชาด เพื่อชุมชน”

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดโครงการตามรอยสภานายิกา สภากาชาดไทย “อาสาสมัคร สร้างสรรค์ชุมชนรอดพ้นไข้เลือดออก” และปล่อยขบวน“อาสาสมัครกาชาด เพื่อกาชาด เพื่อชุมชน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกา สภากาชาด ไทย ...

ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารร่วมงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารร่วมงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31 โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกาชาด และให้กำลังใจอาสาสมัครกาชาด...

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ให้กำลังใจทีมงานอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ในการ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยนอก

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ให้กำลังใจทีมงานอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ในการ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ผู้มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ...

ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย นำทีมอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทยร่วมบรรจุชุดเครื่องกันหนาว จำนวน 1,000 ชุด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย นำทีมอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จำนวน 30 คน ร่วมบรรจุชุดเครื่องกันหนาว จำนวน 1,000 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง...

“อาสาสมัคร สร้างสรรค์ชุมชนรอดพ้นไข้เลือดออก” และปล่อยขบวน“อาสาสมัครกาชาด เพื่อกาชาด เพื่อชุมชน”

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดโครงการตามรอยสภานายิกา สภากาชาดไทย “อาสาสมัคร สร้างสรรค์ชุมชนรอดพ้นไข้เลือดออก” และปล่อยขบวน“อาสาสมัครกาชาด เพื่อกาชาด เพื่อชุมชน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกา สภากาชาด...

อาสาสมัครกาชาดบรรจุชุดเครื่องกันหนาว

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 อาสาสมัครกาชาด สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จำนวน 30 คน บรรจุชุดเครื่องกันหนาว จำนวน 1,500 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในโครงการ "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ประจำปี 2567" ณ คลังสัมภาระ...

อบรมการตระหนักรู้เรื่องการตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Awareness)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จัดการอบรมการตระหนักรู้เรื่องการตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Awareness) โดยได้รับเกียรติจาก นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด กล่าวเปิดการอบรม โอกาสนี้ อาจารย์...

เพิ่มพูนความรู้อาสาสมัครกาชาดถอดบทเรียนการปฏิบัติงานจิตอาสาด้านการแพทย์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกาชาดรุ่น 1-3/66 จำนวน 54 คน ที่ปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยนอก ตึกภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนางสิริกันยา ศิริรังษี...

“คนโสดไม่ต้องกลัวเหงา เราดีลนัด “บริจาคโลหิต” ไว้ให้คุณ”

11 พฤศจิกายน 2566 อาสาสมัครกาชาด ทำกิจกรรม "คนโสดไม่ต้องกลัวเหงา เราดีลนัด "บริจาคโลหิต" ไว้ให้คุณ" โดยแจกของที่ระลึกให้แก่ผู้มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย [ngg src="galleries" ids="159" display="basic_thumbnail"...

อาสายุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้มาร่วมงานกฐินพระราชทาน

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ขมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ บำเพ็ญประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาร่วมงานกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี [ngg src="galleries" ids="158" display="basic_thumbnail"...

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด
1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขติดต่อ โทร. 02 252 5002 , 02 252 5003 โทรสาร. 02 252 5004