การติดตามการนำความรู้ไปขยายผลตามวัตถุประสงค์ โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล

การติดตามการนำความรู้ไปขยายผลตามวัตถุประสงค์ โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล

การติดตามการนำความรู้ไปขยายผลตามวัตถุประสงค์ โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล การอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล สามารถเป็นวิทยากรในการนำความรู้ และทักษะดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นอาสาสมัครที่มีจิตอาสาและพึ่งพาได้...
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 6339/กทม.368 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย 120 คน...
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด จังหวัดตราด

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด จังหวัดตราด

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 6326/ตร.34 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 90 คน โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด นางสุภาวดี อายุเจริญ...
อาสาสมัครกาชาดลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสุขภาพ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์(พอ.สว.) จังหวัดอุทัยธานี

อาสาสมัครกาชาดลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสุขภาพ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์(พอ.สว.) จังหวัดอุทัยธานี

อาสาสมัครกาชาดลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสุขภาพ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดอุทัยธานี เมื่อ วันที่ 24 มกราคม 2567 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ได้จัดอบรม และเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครกาชาด เรื่อง...
อาสาสมัครกาชาด สกร.อำเภอเมืองยะลาจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัย

อาสาสมัครกาชาด สกร.อำเภอเมืองยะลาจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัย

วันที่ 1 มกราคม 2567 อาสาสมัครกาชาด สกร.อำเภอเมืองยะลา จัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค จำนวน 103 ชุด นำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในวันที่ 2 มกราคม 2567 ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา...
อาสาสมัครกาชาดบรรจุอาหารปรุงสุกเพื่อแจกจ่ายผู้ประสบภัยในจังหวัดนราธิวาส

อาสาสมัครกาชาดบรรจุอาหารปรุงสุกเพื่อแจกจ่ายผู้ประสบภัยในจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นำคณะครู และอาสาสมัครกาชาด จำนวน 40 คน ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อจัดเตรียมอาหารนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 3,000 กล่อง ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) อำเภอเมืองนราธิวาส...