อาสาสมัครกาชาด “โครงการอาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม” จัดกิจกรรมสอนสาธิตสอนการทำดอกรวงผึ้ง

อาสาสมัครกาชาด “โครงการอาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม” จัดกิจกรรมสอนสาธิตสอนการทำดอกรวงผึ้ง

วันที่ 11 กรกฏาคม 2567 อาสาสมัครกาชาด “โครงการอาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม” จัดกิจกรรมสอนสาธิตสอนการทำดอกรวงผึ้ง พรรณไม้ไทยประจำรัชกาลที่ 10 แก่เด็กหญิงจำนวน 35 คน ที่สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี...
การติดตามการนำความรู้ไปขยายผลตามวัตถุประสงค์ โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล

การติดตามการนำความรู้ไปขยายผลตามวัตถุประสงค์ โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล

การติดตามการนำความรู้ไปขยายผลตามวัตถุประสงค์ โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล การอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล สามารถเป็นวิทยากรในการนำความรู้ และทักษะดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นอาสาสมัครที่มีจิตอาสาและพึ่งพาได้...
คณะอาสาสมัครกาชาดไทยเชื้อสายอินเดีย จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เปราะบาง จ.กาญจนบุรี

คณะอาสาสมัครกาชาดไทยเชื้อสายอินเดีย จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เปราะบาง จ.กาญจนบุรี

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะอาสาสมัครกาชาดไทยเชื้อสายอินเดีย สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จำนวน 20 ท่าน จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เปราะบาง ณ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ โอกาสนี้มอบของขวัญ ของใช้ในครัวเรือน ข้าวสาร อาหารแห้งให้กับชาวบ้าน 400 คน...
คณะอาสาสมัครกาชาดมอบทุนการศึกษา

คณะอาสาสมัครกาชาดมอบทุนการศึกษา

วันที่ 4 กรกฏาคม 2567 คณะอาสาสมัครกาชาดจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้ความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน จึงมีการมอบทุนการศีกษาจำนวน 35 ทุน แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนวังวน อำเภอปราณบุรี...
อาสาสมัครกาชาดรร.ศรียาภัย สนับสนุนงาน พอ.สว. ออกตรวจสุขภาพประชาชน จ.ชุมพร

อาสาสมัครกาชาดรร.ศรียาภัย สนับสนุนงาน พอ.สว. ออกตรวจสุขภาพประชาชน จ.ชุมพร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด นำอาสาสมัครกาชาดโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร จำนวน 30 คน ลงพื้นที่ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านพรุชิง ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อสนับสนุนงานตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน...
กิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคดวงตา อวัยวะ ร่างกาย เดือนมิถุนายน 2567

กิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคดวงตา อวัยวะ ร่างกาย เดือนมิถุนายน 2567

อาสาสมัครกาชาด ปฏิบัติงานออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ร่างกาย ตลอดเดือนมิถุนายน 2567 จำนวนผู้บริจาคดวงตา 220 ราย อวัยวะ 220 ราย ร่างกาย 259 ราย ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ (นานา) บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานเพลินจิต บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด(มหาชน) อาคาร...