31 ตุลาคม 2566 อาสาสมัครกาชาด จัดทำดอกไม้จันทน์จำนวน 4,200 ดอก ร่วมกับอาสาสมัครบ้านธัญญพรและบ้านชายไร้ที่พึ่ง เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้ในงานพระราชทานเพลิงอาจารย์ใหญ่ โดยมีนายกิตติธัข กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัคร รับมอบ ณ อาคารอาสากาชาด (เดิม) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ส่งไปยัง Social Media ของผู้รับชม