วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด มอบหมายให้วิทยาจารย์ไปบรรยายให้ความรู้แก่ สมาชิกสโมสรโรตารีราษฎร์บูรณะ ในหัวข้อ ”อาสาสมัครกาชาด“ ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนทุกช่วงวัย โอกาสเดียวกันนี้ อาสาสมัครกาชาดจำนวน 20 คน ร่วมสาธิตและให้ความรู้ เรื่องการผลิตน้ำยา EM เพื่อใช้ภายในครัวเรือน การถักไหมพรม งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ อาทิ การถักกระเป๋าจากซองกาแฟ และการทำดอกไม้จันทน์จากลอตเตอรี่ ให้แก่ สมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุราษฎร์บูรณะ และนักเรียนโรงเรียนวัดบางประกอก จำนวน 240 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนวัดบางปะกอก แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
 
ส่งไปยัง Social Media ของผู้รับชม