วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะอาสาสมัครกาชาด “โครงการอาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนายุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จัดกิจกรรมสอนเด็กหญิงจำนวน 21 คน พับมาลัยบุญ ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปทำบุญถวายพระที่วัด พร้อมนำแมสสีดำและของรางวัลไปแจกเด็กๆ ที่ทำผลงานได้สำเร็จ

ส่งไปยัง Social Media ของผู้รับชม