วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ขมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ บำเพ็ญประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาร่วมงานกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ส่งไปยัง Social Media ของผู้รับชม