วันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะอาสาสมัครกาชาดโครงการอาสาสมัครกาชาดช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสอนสาธิตถักไหมเป็นดอกทิวลิป เพื่อใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และเป็นของที่ระลึกในวาระโอกาสต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 26 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอาสากาชาดเดิม ในครั้งนี้มีอาสาสมัครกาชาดทุกเพศ ทุกวัยที่เป็นเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ส่งไปยัง Social Media ของผู้รับชม