อาสาสมัครกาชาด ปฏิบัติงานออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ร่างกาย ตลอดเดือนมิถุนายน 2567 จำนวนผู้บริจาคดวงตา 220 ราย อวัยวะ 220 ราย ร่างกาย 259 ราย ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ (นานา) บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานเพลินจิต บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด(มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ฟอร์จูนทาวน์ ห้างเซียร์รังสิต ห้างซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ห้างพรอเมอนาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ส่งไปยัง Social Media ของผู้รับชม