ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารร่วมงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31

ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารร่วมงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารร่วมงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31 โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกาชาด และให้กำลังใจอาสาสมัครกาชาด...

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ให้กำลังใจทีมงานอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ในการ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยนอก

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ให้กำลังใจทีมงานอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ในการ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยนอก

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ให้กำลังใจทีมงานอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ในการ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ผู้มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ...

ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย นำทีมอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทยร่วมบรรจุชุดเครื่องกันหนาว จำนวน 1,000 ชุด

ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย นำทีมอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทยร่วมบรรจุชุดเครื่องกันหนาว จำนวน 1,000 ชุด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย นำทีมอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จำนวน 30 คน ร่วมบรรจุชุดเครื่องกันหนาว จำนวน 1,000 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง...

“อาสาสมัคร สร้างสรรค์ชุมชนรอดพ้นไข้เลือดออก” และปล่อยขบวน“อาสาสมัครกาชาด เพื่อกาชาด เพื่อชุมชน”

“อาสาสมัคร สร้างสรรค์ชุมชนรอดพ้นไข้เลือดออก” และปล่อยขบวน“อาสาสมัครกาชาด เพื่อกาชาด เพื่อชุมชน”

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดโครงการตามรอยสภานายิกา สภากาชาดไทย “อาสาสมัคร สร้างสรรค์ชุมชนรอดพ้นไข้เลือดออก” และปล่อยขบวน“อาสาสมัครกาชาด เพื่อกาชาด เพื่อชุมชน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกา สภากาชาด...

อาสาสมัครกาชาดบรรจุชุดเครื่องกันหนาว

อาสาสมัครกาชาดบรรจุชุดเครื่องกันหนาว

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 อาสาสมัครกาชาด สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จำนวน 30 คน บรรจุชุดเครื่องกันหนาว จำนวน 1,500 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในโครงการ "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ประจำปี 2567" ณ คลังสัมภาระ...

อบรมการตระหนักรู้เรื่องการตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Awareness)

อบรมการตระหนักรู้เรื่องการตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Awareness)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จัดการอบรมการตระหนักรู้เรื่องการตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Awareness) โดยได้รับเกียรติจาก นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด กล่าวเปิดการอบรม โอกาสนี้ อาจารย์...

เพิ่มพูนความรู้อาสาสมัครกาชาดถอดบทเรียนการปฏิบัติงานจิตอาสาด้านการแพทย์

เพิ่มพูนความรู้อาสาสมัครกาชาดถอดบทเรียนการปฏิบัติงานจิตอาสาด้านการแพทย์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกาชาดรุ่น 1-3/66 จำนวน 54 คน ที่ปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยนอก ตึกภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนางสิริกันยา ศิริรังษี...

“คนโสดไม่ต้องกลัวเหงา เราดีลนัด “บริจาคโลหิต” ไว้ให้คุณ”

“คนโสดไม่ต้องกลัวเหงา เราดีลนัด “บริจาคโลหิต” ไว้ให้คุณ”

11 พฤศจิกายน 2566 อาสาสมัครกาชาด ทำกิจกรรม "คนโสดไม่ต้องกลัวเหงา เราดีลนัด "บริจาคโลหิต" ไว้ให้คุณ" โดยแจกของที่ระลึกให้แก่ผู้มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย [ngg src="galleries" ids="159" display="basic_thumbnail"...

คณะอาสาสมัครกาชาด “โครงการอาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม”

คณะอาสาสมัครกาชาด “โครงการอาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 คณะอาสาสมัครกาชาด "โครงการอาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนายุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จัดกิจกรรมสอนเด็กหญิงจำนวน 21 คน พับมาลัยบุญ ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี...