อาสาสมัครกาชาด “โครงการอาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม” จัดกิจกรรมสอนสาธิตสอนการทำดอกรวงผึ้ง

อาสาสมัครกาชาด “โครงการอาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม” จัดกิจกรรมสอนสาธิตสอนการทำดอกรวงผึ้ง

วันที่ 11 กรกฏาคม 2567 อาสาสมัครกาชาด "โครงการอาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม" จัดกิจกรรมสอนสาธิตสอนการทำดอกรวงผึ้ง พรรณไม้ไทยประจำรัชกาลที่ 10 แก่เด็กหญิงจำนวน 35 คน ที่สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปประดับพานพุ่มเงิน...

การติดตามการนำความรู้ไปขยายผลตามวัตถุประสงค์ โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล

การติดตามการนำความรู้ไปขยายผลตามวัตถุประสงค์ โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล

การติดตามการนำความรู้ไปขยายผลตามวัตถุประสงค์ โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล การอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล สามารถเป็นวิทยากรในการนำความรู้ และทักษะดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นอาสาสมัครที่มีจิตอาสาและพึ่งพาได้...

คณะอาสาสมัครกาชาดไทยเชื้อสายอินเดีย จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เปราะบาง จ.กาญจนบุรี

คณะอาสาสมัครกาชาดไทยเชื้อสายอินเดีย จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เปราะบาง จ.กาญจนบุรี

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะอาสาสมัครกาชาดไทยเชื้อสายอินเดีย สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จำนวน 20 ท่าน จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เปราะบาง ณ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ โอกาสนี้มอบของขวัญ ของใช้ในครัวเรือน ข้าวสาร อาหารแห้งให้กับชาวบ้าน 400 คน...

คณะอาสาสมัครกาชาดมอบทุนการศึกษา

คณะอาสาสมัครกาชาดมอบทุนการศึกษา

วันที่ 4 กรกฏาคม 2567 คณะอาสาสมัครกาชาดจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้ความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน จึงมีการมอบทุนการศีกษาจำนวน 35 ทุน แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนวังวน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ngg...

อาสาสมัครกาชาดรร.ศรียาภัย สนับสนุนงาน พอ.สว. ออกตรวจสุขภาพประชาชน จ.ชุมพร

อาสาสมัครกาชาดรร.ศรียาภัย สนับสนุนงาน พอ.สว. ออกตรวจสุขภาพประชาชน จ.ชุมพร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด นำอาสาสมัครกาชาดโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร จำนวน 30 คน ลงพื้นที่ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านพรุชิง ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อสนับสนุนงานตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน...

กิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคดวงตา อวัยวะ ร่างกาย เดือนมิถุนายน 2567

กิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคดวงตา อวัยวะ ร่างกาย เดือนมิถุนายน 2567

อาสาสมัครกาชาด ปฏิบัติงานออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ร่างกาย ตลอดเดือนมิถุนายน 2567 จำนวนผู้บริจาคดวงตา 220 ราย อวัยวะ 220 ราย ร่างกาย 259 ราย ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ (นานา) บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานเพลินจิต บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด(มหาชน) อาคาร...

อาสาสมัครกาชาดออกพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

อาสาสมัครกาชาดออกพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 สำนักงานยุวกาชาดกาชาดและอาสาสสมัครกาชาด ลงพื้นที่อบรม “การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก (Choking) ให้กับอาสาสมัครกาชาดโรงเรียนกระบุรีวิทยา 120 คน ณ ห้องประชุม โรงเรียนกระบุรีวิทยา อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยได้รับเกียรติจาก...

อาสาสมัครกาชาดมอบดอกไม้จันทน์

อาสาสมัครกาชาดมอบดอกไม้จันทน์

วันที่ 2 กรกฏาคม 2567 คณะอาสาสมัครกาชาด ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมอบดอกไม้จันทน์ แก่ผู้แทนฝ่ายกายวิภาคศาตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 500 ดอก เพื่อใช้ในงานฌาปนกิจผู้ยากไร้และผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติต่อไป [ngg src="galleries" ids="261"...

อาสาสมัครกาชาดมอบอุปกรณ์บริหารมือด้วยตุ๊กตาถุงเท้า

อาสาสมัครกาชาดมอบอุปกรณ์บริหารมือด้วยตุ๊กตาถุงเท้า

วันที่ 2 กรกฏาคม 2567 คณะอาสาสมัครกาชาดโครงการอาสาสมัครกาชาดช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบอุปกรณ์บริหารมือด้วยตุ๊กตาถุงเท้า แก่ผู้ป่วยเด็กจำนวนทั้งสิ้น 300 ชิ้น โดยมีหัวหน้าพยาบาลผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ประจำตึกเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกภปร.ชั้น 9 ตึกสก....

อาสาสมัครกาชาดจัดกิจกรรมสอนสาธิตสอนวิธีทำศิลปะเปลือกไข่บนกรอบรูป

อาสาสมัครกาชาดจัดกิจกรรมสอนสาธิตสอนวิธีทำศิลปะเปลือกไข่บนกรอบรูป

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 อาสาสมัครกาชาด "โครงการอาสาสมัครกาชาดร่วมใจพัฒนาชุมชนและสังคม" พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนายุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดจัดกิจกรรมสอนสาธิตสอนวิธีทำศิลปะเปลือกไข่บนกรอบรูป เพื่อนำไปเป็นของตกแต่งหรือจำหน่ายเป็นรายได้เสริม โดยผลงาน...

โครงการอาสาสมัครกาชาดช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการอาสาสมัครกาชาดช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะอาสาสมัครกาชาดโครงการอาสาสมัครกาชาดช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสอนสาธิตถักไหมเป็นดอกทิวลิป เพื่อใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และเป็นของที่ระลึกในวาระโอกาสต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 26 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอาสากาชาดเดิม...

โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน”

โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน”

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2567 โดยมีบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 60 คน...