การติดตามการนำความรู้ไปขยายผลตามวัตถุประสงค์ โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล

การติดตามการนำความรู้ไปขยายผลตามวัตถุประสงค์ โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล

การติดตามการนำความรู้ไปขยายผลตามวัตถุประสงค์ โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล การอบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่องการปฐมพยาบาล สามารถเป็นวิทยากรในการนำความรู้ และทักษะดังกล่าวไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นอาสาสมัครที่มีจิตอาสาและพึ่งพาได้...

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 6339/กทม.368 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย 120 คน...

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด จังหวัดตราด

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด จังหวัดตราด

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 6326/ตร.34 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 90 คน โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด นางสุภาวดี อายุเจริญ...

อาสาสมัครกาชาดลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสุขภาพ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์(พอ.สว.) จังหวัดอุทัยธานี

อาสาสมัครกาชาดลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสุขภาพ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์(พอ.สว.) จังหวัดอุทัยธานี

อาสาสมัครกาชาดลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสุขภาพ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดอุทัยธานี เมื่อ วันที่ 24 มกราคม 2567 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ได้จัดอบรม และเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครกาชาด เรื่อง...

อาสาสมัครกาชาด สกร.อำเภอเมืองยะลาจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัย

อาสาสมัครกาชาด สกร.อำเภอเมืองยะลาจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัย

วันที่ 1 มกราคม 2567 อาสาสมัครกาชาด สกร.อำเภอเมืองยะลา จัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค จำนวน 103 ชุด นำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในวันที่ 2 มกราคม 2567 ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ...

อาสาสมัครกาชาดบรรจุอาหารปรุงสุกเพื่อแจกจ่ายผู้ประสบภัยในจังหวัดนราธิวาส

อาสาสมัครกาชาดบรรจุอาหารปรุงสุกเพื่อแจกจ่ายผู้ประสบภัยในจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นำคณะครู และอาสาสมัครกาชาด จำนวน 40 คน ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อจัดเตรียมอาหารนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 3,000 กล่อง ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) อำเภอเมืองนราธิวาส...

อาสาสมัครกาชาดร่วมจัดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

อาสาสมัครกาชาดร่วมจัดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 อาสาสมัครกาชาด จำนวน 338 คน ร่วมจัดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ณ โรงเรียนนราธิวาส โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส และโรงเรียนเวียงสุวรรณ อำเภอแว้ง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้...

โรงเรียนราชินี ส่งมอบผ้าห่ม เครื่องเขียนให้โรงเรียนและผู้สูงอายุในถิ่นทุรกันดาร

โรงเรียนราชินี ส่งมอบผ้าห่ม เครื่องเขียนให้โรงเรียนและผู้สูงอายุในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นางจิตติมณฑน์ ธเนศโชติกร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินี ส่งมอบผ้าห่ม เครื่องเขียน เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้แทนจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...

อาสายุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้มาร่วมงานกฐินพระราชทาน

อาสายุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้มาร่วมงานกฐินพระราชทาน

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ขมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ บำเพ็ญประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาร่วมงานกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี [ngg src="galleries" ids="158" display="basic_thumbnail"...

สกร.อำเภอเขาสมิง นำอาสาสมัครกาชาดฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำท่วม

สกร.อำเภอเขาสมิง นำอาสาสมัครกาชาดฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำท่วม

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางณัฐนันท์ แก้วจรัส ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขาสมิง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตราด นำคณะครู และอาสาสมัครกาชาด จำนวน 25 คน ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บ้านเรือนประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำท่วม และให้กำลังใจประชาชน ณ พื้นที่...

สกร.อำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สกร.อำเภอบ้านฝาง จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 อาสาสมัครกาชาด สกร.อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 39 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยนำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ได้นำอาสาสมัครกาชาดทำความสะอาด ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบ้านเรือนประชาชน...

สกร.ศรีสัชนาลัยนำอาสาสมัครกาชาดเร่งทำความสะอาดหลังน้ำป่าลด

สกร.ศรีสัชนาลัยนำอาสาสมัครกาชาดเร่งทำความสะอาดหลังน้ำป่าลด

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 สกร.อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นำโดย นางสาวจิรวรรณ จันทไชย ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองสุโขทัย รักษาการผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสัชนาลัย นำคณะครู นักศึกษา และอาสาสมัครกาชาดจำนวน 16 คน ลงพื้นที่ทำความสะอาดฟื้นฟูบริเวณอาคาร สกร.ตำบลแม่สิน...