วันที่ 2 กรกฏาคม 2567 คณะอาสาสมัครกาชาดโครงการอาสาสมัครกาชาดช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบอุปกรณ์บริหารมือด้วยตุ๊กตาถุงเท้า แก่ผู้ป่วยเด็กจำนวนทั้งสิ้น 300 ชิ้น โดยมีหัวหน้าพยาบาลผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ประจำตึกเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกภปร.ชั้น 9 ตึกสก. ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และตึกมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ส่งไปยัง Social Media ของผู้รับชม