วันที่ 2 กรกฏาคม 2567 คณะอาสาสมัครกาชาด ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมอบดอกไม้จันทน์ แก่ผู้แทนฝ่ายกายวิภาคศาตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 500 ดอก เพื่อใช้ในงานฌาปนกิจผู้ยากไร้และผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติต่อไป

ส่งไปยัง Social Media ของผู้รับชม