วันที่ 4 กรกฏาคม 2567 คณะอาสาสมัครกาชาดจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้ความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน จึงมีการมอบทุนการศีกษาจำนวน 35 ทุน แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนวังวน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส่งไปยัง Social Media ของผู้รับชม