วันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะอาสาสมัครกาชาดไทยเชื้อสายอินเดีย สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จำนวน 20 ท่าน จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เปราะบาง ณ ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ โอกาสนี้มอบของขวัญ ของใช้ในครัวเรือน ข้าวสาร อาหารแห้งให้กับชาวบ้าน 400 คน และมอบของขวัญ อุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และ นักเรียนประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 120 คน พร้อมทั้งสนับสนุนอาหารว่าง และอาหารกลางวัน แก่นักเรียนโรงเรียนอื่นๆ 420 คน โดยใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมจากการะดมทุนจากอาสาสมัครกาชาด และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 293,000 บาท  กิจกรรมดังกล่าวสร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ชาวบ้านและเด็กๆ ที่ได้รับได้รับในการแบ่งปันของขวัญ ในการนี้ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือและอนุเคราะห์กิจกรรมจนประสบความสำเร็จด้วยดี

ส่งไปยัง Social Media ของผู้รับชม