วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกาชาดรุ่น 1-3/66 จำนวน 54 คน ที่ปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยนอก ตึกภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งกิจกรรมถอดบทเรียนการปฏิบัติงานจิตอาสาด้านการแพทย์ โดยการบรรยายสรุปโดยนายวิชัย ทศพรทรงชัย ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนายุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด และปิดท้ายด้วยกิจกรรมกลุ่ม หัวข้อ5 ความมหัศจรรย์ของงานจิตอาสา ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

ส่งไปยัง Social Media ของผู้รับชม