วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 สำนักงานยุวกาชาดกาชาดและอาสาสสมัครกาชาด ลงพื้นที่อบรม
“การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการสำลัก (Choking) ให้กับอาสาสมัครกาชาดโรงเรียนกระบุรีวิทยา 120 คน
ณ ห้องประชุม โรงเรียนกระบุรีวิทยา อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
โดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ รักร่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา กล่าวต้อนรับคณะวิทยาจารย์และผู้เข้าร่วมการอบรม

การอบรมครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมอาสาสมัครกาชาดก่อนลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสุขภาพของประชาชนในชุมชน
ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไทรงาม ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ส่งไปยัง Social Media ของผู้รับชม